FUNKA KAMPANJWEBB #23september

Tillgänglighetsanalys

Hur ser tillgängligheten ut på din digitala tjänst? Med Funkas tillgänglighetsanalyser får du svaret.

Alla organisationer som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska deklarera sin status på tillgänglighet. Det innebär att du som är webbansvarig inom offentlig sektor eller din organisation måste veta hur pass väl din organisations gränssnitt uppfyller kraven och publicera en så kallad tillgänglighetsredogörelse.

För att kontrollera hur lagen efterlevs har EU-kommissionen tagit fram en metodik för tillsyn och kontroll. Funkas experter har lett arbetet med att utforma metodiken som bygger på våra rekommendationer. Tillsynsmetodiken består av två olika sätt att kontrollera tillgänglighet: förenklad och fördjupad kontroll.

När analysen är klar går vi igenom resultaten tillsammans med er. Resultatet levereras via en webbtjänst och presenteras i olika avsnitt så att det blir lätt och överskådligt för dig och din organisation att åtgärda eventuella problem.

Våra olika paket

Liten

Passar dig som vill kontrollera kvaliteten på en leverantörs arbete eller få en fingervisning om hur pass tillgänglig din nuvarande webbplats är

  • Checklista med bedömningar för samtliga lagkrav
  • Utförliga rekommendationer och lösningsförslag på ett par prioriterade lagkrav.
Liten analys mot lagkrav

Mellan

Om du vill vara säker på att följa lagen, få en oberoende kontroll av hur tillgängligt ditt gränssnitt är och få ett underlag till din tillgänglighetsredogörelse.

  • Komplett checklista med bedömningar för samtliga lagkrav
  • Utförliga kundspecifika rekommendationer och lösningsförslag för alla granskade krav
  • Sammanfattning med prioriteringar
Mellan analys mot lagkrav

Stor

Om du vill följa lagen men också se till att alla människor oavsett förmåga kan ta till sig information och utföra tjänster är denna granskning det självklara valet. Här får du ett mycket starkt verktyg för fortsatt utveckling och arbete med ditt gränssnitt.

  • Komplett checklista med bedömningar för samtliga lagkrav
  • Komplett checklista med bedömningar enligt Funkas samtliga rekommendationer
  • Utförliga kundspecifika rekommendationer och lösningsförslag för alla granskade krav
  • Sammanfattning med prioriteringar
Stor analys mot lagkrav och utökade rekommendationer

Granskningen har gett oss ett tydligt underlag för våra prioriteringar och teamen är redan igång med åtgärder. Dessutom har vi fått kunskaper om till exempel apputveckling som vi kan använda på alla produktområden.

Erik Hedin, Lead Digital Accessibility, SVTi