FUNKA KAMPANJWEBB #23september

Mellan analys mot lagkrav

Mellan analys mot lagkrav ger en fullständig bild av hur väl testobjektet uppfyller lagens krav. Det handlar om att säkerställa att något är tillgängligt.

Mellan analys mot lagkrav passar lika bra för alla typer av objekt som lagen omfattar: webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar.

Resultatet från granskningen kan du publicera direkt som detaljerad rapport tillsammans med din tillgänglighetsredogörelse.

När passar Granskning mot lagkrav?

Om du vill vara säker på att följa lagen, få en oberoende kontroll av hur tillgängligt ditt gränssnitt är och få ett underlag till din tillgänglighetsredogörelse.

Med denna granskning får du en helhetsbild av nivån på tillgänglighet och förståelse för delar som behöver förbättras.

Det ger dig ökad kompetens och dokumentation som underlag för vidare arbete.

Hur går det till?

Metodiken vi använder i granskningen är densamma som EU-kommissionen har föreskrivit alla tillsynsmyndigheter att använda vid fördjupad kontroll av tillgänglighet i enlighet med Webbtillgänglighetsdirektivet (i Sverige: Lag om tillgänglighet till digital offentlig service).

Det innebär att Funkas certifierade experter genomför tester på samtliga relevanta krav i EN 301 549/WCAG 2.1 AA.

Urvalet av sidor sker i samråd med kund för att säkerställa att väsentliga delar funnits med. Ett dokument per huvudområde, minst en tjänst som innehåller flera steg, sökfunktionen samt en sida med avvikande form eller innehåll omfattas.

Vi gör ett slumpmässigt urval för att matcha de 10 % som tillsynsmetodiken kräver. Vi granskar även din tillgänglighetsredogörelse och återkopplingsfunktion.

Observera att alla Funkas granskningar genomförs manuellt av experter med och utan funktionsnedsättning, som testar med olika typer av hjälpmedel. Det finns inga automatiska verktyg som kan granska olika steg i dynamiska tjänster och liknande, vilket tillsynsmetoden kräver.

Rapporten som levereras i en webbaserad tjänst ger dig:

  • Komplett checklista med bedömningar för samtliga lagkrav
  • Utförliga kundspecifika rekommendationer och lösningsförslag för alla granskade krav
  • Sammanfattning med prioriteringar

Vill du veta mer om Mellan analys?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss