FUNKA KAMPANJWEBB #23september

Liten analys mot lagkrav

Liten granskning fokuserar på att hitta avsteg från kraven, alltså att något inte är tillgängligt. Det handlar om att hitta det som behöver åtgärdas.

När passar liten granskning mot lagkrav?

Liten granskning passar lika bra för alla typer av objekt som lagen omfattar: webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar.

Här får du en fullständig överblick över vad som behöver åtgärdas, vilket hjälper dig att planera ditt fortsatta tillgänglighetsarbete.

Om du vill kontrollera kvaliteten på en leverantörs arbete eller få en överblicksbild om hur pass tillgänglig din nuvarande webbplats är, då är denna enkla granskning ett bra val.

Hur går det till?

Metodiken vi använder i våra granskningar är densamma som EU-kommissionen har föreskrivit alla tillsynsmyndigheter att använda vid förenklad kontroll av tillgänglighet i enlighet med Webbtillgänglighetsdirektivet (i Sverige: Lag om tillgänglighet till digital offentlig service).

Det innebär att Funkas certifierade experter genomför tester på samtliga relevanta krav i EN 301 549/WCAG 2.1 AA.

Observera att alla Funkas granskningar genomförs manuellt av experter med och utan funktionsnedsättning och tester med olika typer av hjälpmedel. Det finns inga automatiska verktyg som kan granska olika steg i dynamiska tjänster och liknande, vilket tillsynsmetodiken kräver.

Vår metodik för kvalitetssäkring innebär att varje test genomförs av minst två oberoende experter. På så sätt säkerställer vi att tolkning och bedömning av kraven inte blir subjektiva.

Den rapport du får levereras i en webbaserad tjänst med:

  • Checklista med bedömningar för samtliga lagkrav
  • Utförliga rekommendationer och lösningsförslag på ett par prioterade lagkrav.

Vill du veta mer om Liten analys?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss