FUNKA KAMPANJWEBB #23september

Stor analys mot lagkrav och utökade rekommendationer-

Att granska ett gränssnitt utifrån lagens minimikrav är en bra start på ett tillgänglighetsarbete. Men för att verkligen kontrollera om ditt gränssnitt fungerar för alla användare krävs mer än så.

Varken EN-standarden eller WCAG räcker för att alla människor ska kunna använda gränssnittet. Vi baserar därför vår omfattande granskning på vårt nära samarbete med funktionshinderrörelsen, vetenskaplig forskning och vår långa erfarenhet av tillgänglighetsarbete.

Stor analys mot lagkrav och utökade rekommendationer kring tillgänglighet ger en fullständig bild av hur väl testobjektet uppfyller lagens krav samt Funkas rekommendationer.

Stor analys mot lagkrav och utökade rekommendationer kring tillgänglighet passar lika bra för alla typer av objekt som lagen omfattar: webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar.

Resultatet från granskningen kan du publicera direkt som detaljerad rapport tillsammans med din tillgänglighetsredogörelse.

När passar stor analys mot lagkrav och utökade rekommendationer kring tillgänglighet?

Om du vill följa lagen men också se till att alla människor oavsett förmåga kan ta till sig information och utföra tjänster är denna granskning det självklara valet. Här får du ett mycket starkt verktyg för fortsatt utveckling och arbete med ditt gränssnitt.

Med denna analys får du en helhetsbild av nivån på tillgänglighet och förståelse för delar som behöver förbättras.

Det ger dig ökad kompetens och dokumentation som underlag för vidare arbete.

Hur går det till?

Metodiken vi använder i analysen är densamma som EU-kommissionen har föreskrivit alla tillsynsmyndigheter att använda vid fördjupad kontroll av tillgänglighet i enlighet med Webbtillgänglighetsdirektivet (i Sverige: Lag om tillgänglighet till digital offentlig service).

Det innebär att Funkas certifierade experter genomför tester på samtliga relevanta krav i EN 301 549/WCAG 2.1 AA samt alla Funkas rekommendationer som består av över 200 kontrollpunkter som är framtagna i samråd med funktionshinderrörelsen och baserar sig på forskning och erfarenhet.”

Urvalet av sidor sker i samråd med kund för att säkerställa att väsentliga delar funnits med. Ett dokument per huvudområde, minst en tjänst som innehåller flera steg, sökfunktionen samt en sida med avvikande form eller innehåll omfattas.

Vi gör ett slumpmässigt urval för att matcha de 10 % som tillsynsmetodiken kräver. Vi granskar även din tillgänglighetsredogörelse och återkopplingsfunktion.

Observera att alla Funkas analyser genomförs manuellt av experter med och utan funktionsnedsättning, som testar med olika typer av hjälpmedel. Det finns inga automatiska verktyg som kan granska alla delar av tillgänglighet. Vår metod för kvalitetssäkring innebär att varje test genomförs av minst två experter. På så sätt säkerställer vi en rättvis tolkning och bedömning av kraven.

Den rapport du får levereras i en webbaserad tjänst med:

  • Komplett checklista med bedömningar för samtliga lagkrav
  • Komplett checklista med bedömningar enligt Funkas samtliga rekommendationer
  • Utförliga kundspecifika rekommendationer och lösningsförslag för alla analyserade krav och rekomendationer
  • Sammanfattning med prioriteringar

Överlämningsmöte

Resultaten av analysen presenteras på ett överlämningsmöte online eller på plats hos kund. Vid överlämning säkerställer vi att analysrapporten tolkas rätt och på så sätt blir ett verktyg för det fortsatta utvecklingsarbetet. Vid genomgången kommer de du väljer att bjuda in också få en uppfattning om hur föreslagna åtgärder bör prioriteras och hur Funka kan fortsätta stötta er i ert tillgänglighetsarbete.

Vill du veta mer om Stor analys?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss