FUNKA KAMPANJWEBB #23september

Utbildningar

Behöver du och din organisation kompetensutvecklas inom digital tillgänglighet? Vi har en rad inspirerande och pedagogiska utbildningar som passar olika roller, kompetenser och kunskapsnivåer. Det vi tycker bäst om är att varva teori med praktik, så att deltagarna får testa på hur det funkar i verkligheten.

Du kan delta i utbildningarna online eller så kan vi hålla utbildningen på plats i din organisation. Är det fler än två utbildningar som intresserar er så kan vi såklart erbjuda ett paketpris.

Vill du få en bra introduktion i tillgänglighet? Ta då chansen att delta i vår grundutbildning. Vi visar tydliga exempel på bra och dålig tillgänglighet, går igenom statistik, berättar om politiska beslut och förklarar konstiga begrepp.

Funkas introduktion i digital tillgänglighet innehåller en bra grund för att börja arbeta med tillgänglighet. Vi visar tydliga exempel på bra och dålig tillgänglighet, går igenom statistik, berättar om politiska beslut och förklarar konstiga begrepp.

Om utbildningen

Här får du lära dig vad digital tillgänglighet är, vilka som påverkas och förståelse för hur det är att navigera med olika hjälpmedel. Vi går igenom statistik, berättar kortfattat om lagen om digital tillgänglighet och förklarar konstiga begrepp.

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Tillgänglighet, användbarhet och design för alla
 • Politiska beslut och rekommendationer
 • Regler och riktlinjer
 • Funktionsnedsättning och IT
 • Funktionsnedsättning och webben
 • Fördelar med att vara tillgängliga

Efter den här utbildningen så kommer du och dina medarbetare ha kunskap om varför det är så viktigt att börja arbeta med tillgänglighet.

Förkunskaper

 • Inga förkunskaper krävs, alla är välkomna!

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i din information så kontaktar vi dig.

Den här utbildningen ger dig konkret kunskap om vad som gäller och hur din organisation påverkas av Webbtillgänglighetsdirektivet. Utbildningen är till för dig som ansvarar för, beställer, kravställer, köper in, utvecklar, upphandlar, publicerar, formger, projektleder, skriver eller på annat sätt jobbar med webbplatser, intranät eller appar inom offentlig sektor.

Jobbar du med kommunikation eller information, dokument, externwebb, intranät eller appar inom offentlig sektor? Eller levererar du tjänster, utveckling, form, UX, innehåll eller annat webbaserat till kunder inom offentlig sektor? Då behöver du förstå vad Webbtillgänglighetsdirektivet innebär. Den här utbildningen tar upp allt du behöver kunna!

Den 23 september 2018 började Webbtillgänglighetsdirektivet att gälla i Sverige och alla EU-länder. Lagen omfattar hela offentlig sektor och vissa statliga och kommunala bolag. Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i den europeiska standarden EN301549. Dessutom ska den som omfattas av lagen deklarera sin tillgänglighetsstatus, erbjuda möjlighet till återkoppling från användare, information om alternativa sätt att få tillgång till information och länka till en tjänst för eventuella klagomål. Det är ganska mycket att hålla reda på.

Om utbildningen

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Vilka gränssnitt omfattas av direktivet
 • Vad krävs av mig som webbplatsägare när det gäller att deklarera status på tillgänglighet
 • Hur kommer tillsynen att ske och hur ofta
 • Vilka deadlines är det som gäller för vad
 • I vilka tillfällen kan jag hävda orimlig börda
 • Vilka krav ställs på alternativa format och dokument
 • Den harmoniserade EN-standarden (och WCAG 2.1), vad är nytt sedan sist
 • Hur ska jag använda EN-standarden för att ställa krav och kontrollera leverans

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för, beställer, kravställer, köper in, utvecklar, upphandlar, publicerar, formger, projektleder, skriver eller på annat sätt jobbar med webbplatser, intranät eller appar inom offentlig sektor. Alla roller berörs av de skärpta kraven på tillgänglighet.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om tillgänglighet och målgruppernas behov är en fördel.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i din information så kontaktar vi dig.

Vill du vara säker på att pdf-filer som publiceras på webben kan läsas av alla ska du gå Funkas utbildning om tillgängliga pdf-filer, som vänder sig till dig som producerar pdf-filer från Microsoft Word eller Adobe InDesign.

Viktig information som blanketter och formulär läggs ofta ut i pdf-format på webben. Men en pdf-fil är inte automatiskt tillgänglig, till exempel kan den inte läsas av hjälpmedelsanvändare om den inte är gjord på rätt sätt.

Om utbildningen

På utbildningen om tillgängliga pdf-filer får du lära dig den senaste tekniken omkring produktion av pdf-filer och många tips om hur du kan bearbeta filerna så de blir mer tillgängliga.

Det här får du som deltagare:

 • Grundförståelse om tillgänglighet och varför det är viktigt
 • Genomgång av olika Acrobat-versioner och tillgänglighet
 • Kunskap om hur du redigerar i MS word, adobe InDesign
 • Förståelse för formatering av bilder, stycken, mallar, tabeller, länkar och formulär
 • Vad som krävs för att efterredigera i Adobe Acrobat
 • Tips och knep som gör det enklare

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som producerar pdf-filer från Microsoft Word eller Adobe InDesign.

Förkunskaper

Viss kännedom om Adobe Acrobat, Word och i förekommande fall InDesign krävs. Om du vill skapa dig grundläggande förkunskap om tillgänglighet inför utbildningen kan du gå vår introduktion till tillgänglighet. Introduktionsutbildningen finns även som filmklipp.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i din information så kontaktar vi dig.

Tillgänglighet är mycket mer än bara teknik! Du som webbredaktör har ett stort ansvar för att webbplatsen ska bli tillgänglig för alla användare.

För att innehållet ska bli läsbart och strukturerat för hjälpmedelsanvändare och användare med avvikande förmåga krävs grundläggande kännedom om tillgänglighet ur redaktörssynvinkel.

Om utbildningen

Utbildningen handlar om varför det är viktigt att publicera tillgängligt, vilka som berörs och hur du gör för att verkligen publicera tillgängligt. Vi går igenom de delar av WCAG-riktlinjerna som är relevanta för redaktörer och visar praktiska exempel.

Det här får du som deltagare:

 • Tillgängligt innehåll
 • Alternativa format
 • Tillgängliga länkar
 • Bilder och alternativa beskrivningar av visuellt innehåll
 • Färger och kontraster
 • Hantering av rubriker, punktlistor och tabeller
 • Textens struktur
 • Skrivregler och tips

Innehåll

 1. Principer för tillgänglig publicering
 2. Exempel på bra och dåliga lösningar
 3. Textinnehåll, bilder, tabeller, formulär ....
 4. Koppling till relevanta punkter i WCAG 2.1

För vem

Utbildningen vänder sig främst till redaktörer, publicister och informatörer som skriver på webben.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i din information så kontaktar vi dig.

Vad kan du göra för att underlätta för läsaren? Genom begripliga texter ges alla användare möjlighet att snabbt ta till sig viktig information. Funkas utbildning Skriv begripligt vänder sig till webbredaktörer, kommunikatörer och skribenter.

Klarspråk handlar om att anpassa offentliga texter till mottagaren och om att inkludera alla läsare. Klarspråk handlar också om att följa språklagen, som tydligt säger att offentliga texter ska skrivas "vårdat, enkelt och begripligt".

Vill du lära dig att skriva klarspråk? Välkommen till en lärorik, intressant och rolig halvdag! Vi går igenom hur språklagen ska tolkas och hur du ska skriva för att nå ut med ditt budskap till så många som möjligt. Vi blandar teori med övningar, både individuella och i grupp.

Klarspråk är grunden för all begriplig kommunikation. Men för att nå ut till alla behöver du anpassa informationen efter de som har svårast att ta till sig den. Så i den här kursen lär du dig mer om människors olika förmågor att läsa. Vi lär också ut hur du följer de lagar och direktiv som reglerar tillgänglig information. Och vi vet att det som är bra för människor med läs- och skrivsvårigheter, invandrare som fortfarande är osäkra på språket eller människor med kognitiva funktionsnedsättningar är precis lika bra för övriga läsare.

Vi skapar utbildningen utifrån exempel från din egen webbplats eller dina dokument. På så sätt blir innehållet konkret och användbart direkt.

Om utbildningen

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Vad innebär tillgängligt språk?
 • Språklagen
 • Läsares olika förutsättningar
 • Läsprocessen
 • Klarspråk - konkreta regler
 • Läsbarhet och texters struktur
 • Tillgängliga länktexter

Det här är en praktisk utbildning. Vi hinner med teori, diskussioner, skrivövningar och att kritisera texter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Om du vill skapa dig grundläggande förkunskap om tillgänglighet inför utbildningen kan du gå vår introduktion till tillgänglighet. Introduktionsutbildningen finns även som filmklipp.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i din information så kontaktar vi dig.

I den här utbildningen tittar vi på hur UX, design och tillgänglighet hänger ihop, vilka punkter som berörs i WCAG men också mervärdet i att ha med användare med olika funktionsnedsättningar i användningstester.

Som designers har vi ett ansvar för att alla människor oavsett förmåga ska kunna använda våra digitala tjänster. På vilket sätt kan du som UX:are eller designer arbeta för att skapa tillgängliga digitala tjänster som når så många människor som möjligt?

Många känner till att kod bör vara kompatibel med hjälpmedel. Men genomarbetade navigationskoncept och pedagogisk design är också helt avgörande för digital tillgänglighet. När design och funktion samspelar är det till stor hjälp för användarna. Det kan handla om att visuellt framhäva klickbara objekt på ett logiskt sätt, ha genomarbetad typografi för att främja läsbarhet och att arbeta med färg och kontrast.

Om utbildningen

I den här utbildningen tittar vi på hur UX, design och tillgänglighet hänger ihop, vilka punkter som berörs i WCAG men också mervärdet i att ha med användare med olika funktionsnedsättningar i användningstester.

Vi går igenom strategiska aspekter för hur er organisation ska kunna arbeta hållbart och tillgängligt. Det handlar om att alla roller i ditt team ska förstå sina ansvarsområden. Vi tror på att låta konceptet "design för alla" fungera som en designfilosofi och vara vägledande under hela utvecklingsprocessen. Låt oss peppa dig och din organisation att komma igång med ert tillgänglighetsarbete!

Det här får du som deltagare:

 • Grundläggande förståelse för tillgänglighet och inkluderande design
 • Målgruppers varierade behov och vilka hinder som finns i gränssnitt
 • Vad WCAG är och hur UX & design är kopplat till det
 • Tips på testverktyg och designmetoder som kan användas för att säkerställa att gränssnitt kan användas av så många som möjligt.
 • Se bra och dåliga lösningar
 • Testa på att genomföra både manuella och automatiska tester av gränssnitt.
 • Kompetens i att argumentera för tillgänglighet och metoder för att utbilda, engagera och stötta kollegor i tillgänglighetsarbete.

För vem

Den här utbildningen riktar sig till yrkesverksamma UX-designers och designers.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Om du vill skapa dig grundläggande förkunskap om tillgänglighet inför utbildningen kan du gå vår introduktion till tillgänglighet. Introduktionsutbildningen finns även som filmklipp.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i din information så kontaktar vi dig.

Denna utbildning är till för dig som vill lära dig mer om hur man faktiskt gör för att uppnå tillgänglighet rent tekniskt. Både enligt lagkraven och enligt Funkas rekommendationer. Vi visar tydliga exempel på bra och dålig kod,

Denna utbildning är till för dig som vill lära dig mer om hur man faktiskt gör för att uppnå tillgänglighet rent tekniskt. Både enligt lagkraven och enligt Funkas rekommendationer. Vi visar tydliga exempel på bra och dålig kod, går igenom kraven och förklarar vad som fungerar och inte.

För att kunna följa standarder och skapa ett tillgängligt gränssnitt måste du veta hur det fungerar och ser ut i praktiken. Risken är annars att du bygger in hinder som gör att grupper med användare inte alls kan ta sig in i gränssnittet. Ofta skapas sådana hinder inte som ett medvetet beslut utan på grund av okunskap.

Om utbildningen

I den här utbildningen går vi in på hur man bygger tillgängliga gränssnitt i HTML och CSS. Under utbildningen går vi igenom grunderna i vad som krävs för att utveckla tillgängliga gränssnitt. Vi tar även upp vilka hjälpmedel som används.

Utbildningen utgår från EN301549 v 2.1.2 och WCAG 2.1.

Vi går igenom korrekt kodning enligt W3Cs riktlinjer WCAG 2.1, ger praktiska exempel och användbara tips. Vi går även igenom navigering, logisk struktur och regler för grundläggande tillgänglig publicering.

 1. Standard och validering för HTML och CSS
 2. Funkas rekommendationer
 3. Separation av innehåll och layout
 4. Gränssnittets flexibilitet
 5. Tillgängliga länkar, menyer, formulär och bilder
 6. Tillgängliga tabeller
 7. WAI-ARIA
 8. Extra fokus på nya punkter i WCAG 2.1
 9. Exempel på bra och dåliga lösningar

Innehåll

 • Semantik och att följa kodstandard
 • De krångligaste delarna ur WCAG 2.1
 • WAI-ARIA
 • Exempel på vanliga problem

För vem

Utvecklare

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig utvecklare med grundläggande kunskap i html.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i din information så kontaktar vi dig.

Funka erbjuder dig som vill ta CPACC-certifiering en förberedande utbildningsserie. CPACC betyder Certified Professional in Accessibility Core Competencies och utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

Funka erbjuder dig som vill ta CPACC-certifiering en förberedande utbildningsserie. CPACC betyder Certified Professional in Accessibility Core Competencies och utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

Vår utbildningsserie är i tre delar som syftar till att förbereda dig på det du behöver ha koll på när du gör provet. Vi kommer på ett levande och inspirerande sätt visa och beskriva det innehåll du behöver lära dig. Självstudier behövs i samband med utbildningen, men i varierande grad beroende på dina förkunskaper om tillgänglighet eller UX/användbarhetsarbete.

De tre delarna i utbildningsserien är:

 1. Funkas grundutbildning. Du får tillgång till filmmaterial med utbildningen som är förinspelad fram till provdatumet. Utbildningsfilmerna är på svenska.
 2. Fördjupning om användare och designprinciper med fokus på tillgänglighet.
  Utbildningen hålls måndag den 11 maj 2020 kl 13:00 - 16:00 direktsänt på webben. Språket på utbildningen är på engelska.
 3. Lagar och standarder inom tillgänglighet och tillgänglighetsarbete i teamet.
  Utbildningen hålls onsdag den 13 maj 2020 kl 13:00 - 16:00 direktsänt på webben. Språket på utbildningen är på engelska.

Du väljer själv hur många delar i utbildningsserien du vill gå.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i din information så kontaktar vi dig.

Jag är jättenöjd med utbildningen! För dem med små förkunskaper blev det en bra grundutbildning och för dem som har jobbat med tillgänglighetsfrågorna sedan tidigare blev det en nyttig uppdatering, till exempel kring tillgänglighet i mobilen. Väl strukturerat och samtidigt flexibelt för frågor och diskussioner.

Jennie Vennberg – Kommunikatör på 1177 Vårdguiden Västerbotten